Ukázky realizací drenáží a odvodnění

drenážní systémy a odvodnění

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro odvodnění a oddrenážování spodních vod kolem zdí rodinných domů, chat, chalup, zídek, plotů a podmočených pozemků.
Dále provádíme vsakovací vany z geotextilie a kamene jako přepad z akumulačních nádob.