Ukázky realizací výkopových a zemních prací

drenážní systémy a odvodnění

  • Přípravné zemní práce pro stavby
  • Výkopy pro bazény, jímky a nádrže
  • Dovoz, odvoz a přesun zeminy
  • Odvoz a likvidace zeminy, betonu, cihel, asfaltu, staré venkovní dlažby, nebezpečných materiálů
  • Svahování a rovnání terénu
  • Úpravy svahů a rovin