Ukázky realizací opěrných zídek

opěrné zídky

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro opěrné zídky pro vyrovnání terénů ze ztraceného bednění z různých šířek dle požadavků investora. Součástí těchto prací jsou výkopové práce do nezámrzné hloubky, přesun či likvidace zeminy, uložení bednění do štěrkopísku nebo betonového podkladu, montáž armování a následné vylití betonové směsi vč. odvodnění spodní vody kolem zídky.