Realizujeme výstavby gravitační kanalizace, vodovodní přípojky, elektro přípojky, plynové přípojky, optických kabelů, vč. vyřízení povolení, záboru, dopravního značení a další potřebné administrativy k provedení přípojek.

výstavba inženýrských sítí

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu podzemních inženýrských sítí pro rodinné domy, chaty, chalupy a větší zakázky.

Součástí těchto prací jsou výkopové práce do nezámrzné či jiné potřebné hloubky, bourací práce současných povrchů, přesun či likvidace zeminy, uložení inženýrských sítí, zapískování, natažení výstražné folie, nebo desek, zásyp a hutnění po vrstvách.

Ukázky realizací inženýrských sítí