Základové desky pro rodinné domy

základové desky pro domy, bazény i plastové jímky

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro základovou desku pod zděnou stavbu nebo dřevostavbu, pod bazény nebo plastové jímky a nádoby, a to vždy dle parametrů stanovených v projektu nebo podle specifikací výrobce dodaného produktu.

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro základovou desku pod zděnou stavbu nebo dřevostavbu. Realizaci základové desky vždy provádíme dle parametrů stanovených v projektu.

Průběh výstavby základové desky

1.
Zaměření geodetem a montáž laviček
2.
Sejmutí skrývky bagrem a přesun na vámi určené místo pro budoucí použití skrývky
3.
Srovnání terénu bagrem a nivelační technikou
4.
Výkop bagrem základových pásů podle nivelační techniky a jejich začištění
5.
Položení uzemnění pro budoucí montáž hromosvodu
6.
Protažení inženýrských sítí, nebo příprava pro sítě do základových pásů
7.
Vylití základových pásů betonovou směsí do potřebné výšky
8.
Skladba ztraceného či jiného bednícího sytému vč. armovací výztuže a následné vylití betonovou směsí
9.
Rozvod kanalizace, vody, elektřiny a dalších sítí v základové desce vč. zapískování, vyspádování dle projektu nebo úpravy investorem
10.
Provedení bednění kolem obvodu stavby ze stavebního řeziva, doka desek nebo použitím XPS polystyrenu jako bednění a izolace zároveň
11.
Návoz kameniva, jeho rozhrnutí a hutnění po vrstvách
12.
Pokládka armovacích kari sítí, propojení armování trčící ze základových pásů následné zadrátkování mezi sebou a podložení distančních prvků pro obalení betonové směsi celé vnitřní armatury stavby
13.
Vylití finální betonové směsi pomocí nivelační techniky na takto připravenou základovou desku vč. jeho vibrování a uhlazení do maximální roviny

Realizaci jednoduchých základových desek dle půdorysů jako čtverců, obdélníků provádíme do 7-10 pracovních dnů a samozřejmě dle vlivu počasí. Dále realizaci ovlivňuje sklon a náročnost pozemku, také přístup na pozemek s požadovanou technikou a složitosti stavby, jako tvaru a třeba více úrovňové naprojektování základové desky.

Po finálním vylití základové desky betonovou směsí pak dochází k chemickým procesům a tvrdnutím betonu který trvá do úplného zrání 30 dní. Samozřejmě je možné provádět natavení asfaltových pásů a zakládání cihel v kratším časovém horizontu, ale to vše záleží na rychlosti schnutí betonu dle počasí a na rozhodnutí investora začít s dalšími pracemi.

Doporučení

V případě vysokých teplot a ostrého slunce (nejen v létě) je potřeba základovou desku kropit vodou i několikrát denně, aby se betonová směs rychle nevysušila a nepopraskala.

Základové desky pro bazény

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro základovou desku pod bazény dle požadavků a specifikací výrobcem bazénů, do maximální roviny, pro budoucí usazení bazénů na tuto desku.

Po finálním vylití základové desky betonovou směsí pak dochází k chemickým procesům a tvrdnutím betonu který trvá do úplného zrání 30 dní. Samozřejmě je možné usadit bazén na desku v kratším horizontu, ale napustit bazén vodou doporučujeme až po úplném vytvrdnutí betonu tedy po 30 dnech.

Také je potřeba např. u plastových bazénů postupně obsypávat suchou betonovou směsí a bazén pomalu napouštět, tento proces je potřeba opakovat několik dní po jednotlivých vrstvách, nedoporučujeme obsypat a napustit bazén najednou.

Základové desky pro plastové jímky

Realizujeme komplexní a odbornou dodávku prací a materiálu pro základovou desku plastové jímky dle požadavků a specifikací výrobcem plastových jímek a nádob, do maximální roviny, pro budoucí usazení jímek na tuto desku. Následně je potřeba jímku obsypat požadovaným sypkým materiálem dle požadavků výrobcem jako je kačírek, jemný kámen, písek, jemná struska apod, nikoliv zeminou pokud není určeno výrobcem jinak.

Po finálním vylití základové desky betonovou směsí pak dochází k chemickým procesům a tvrdnutím betonu který trvá do úplného zrání 30 dní. Samozřejmě je možné usadit požadovanou jímku v kratším horizontu a obsypáním, ale napustit ji vodou doporučujeme až po úplném vytvrdnutí betonu tedy po 30 dnech.